Įrašai 5-8 kl.

FinIQ Rugsėjo paskaitų įrašai

Pirmoji FinIQ sezono atidarymo paskaita / RUGSĖJO 22 16:00

Antroji FinIQ sezono atidarymo paskaita / RUGSĖJO 24 10:00

Trečioji FinIQ sezono atidarymo paskaita / RUGSĖJO 29 16:00

Įrašą paskelbsime po renginio