Dempingas

Ekonomikos terminų žodynas

Dempingas

Termino apibūdinimas:

Prekių pardavimo ir paslaugų tiekimo užsienio rinkose kaina, kuri gerokai mažesnė už vidaus rinkos kainą arba net už savikainą.

Dempingas taikomas tokiais atvejais:

  1. Siekiant įsigalėti užsienio rinkose, jis taikomas tol, kol vietiniai gamintojai pasitraukia iš konkurencinės kovos arba su jais sudaromas kontrolinis susitarimas. Po to kainos pakeliamos ir dažnai viršija iki dempingo buvusį lygį. Tai įvyksta tada, kai įmonės, taikančios dempingą, įgyja toje šalyje monopolinę ar oligopolinę padėtį.
  2. Dempingas gali būti taikomas, kai įmonės siekia išplėsti gamybą, kad gautų didesnę ekonomiją dėl gamybos masto. Šiuo atveju jos, taikydamos dempingą, realizuoja rinkose tą savo produkcijos dalį, kurios nebegali tralizuoti šalies vidaus rinkoje.
  3. Įmonės dažniausiai taiko dempingą, kai nori realizuoti savo produkcijos perteklių, atsiradusį klaidingai įvertinus prekės paklausą ir pagaminus pernelyg daug prekių.

Nustatant dempingą taikytina tokia taisyklė: jeigu kokia nors šalis taiko žemas dempingo kainas, tai tų prekių kainų šalies viduje ir užsienio šalyse skirtumas turi būti mažesnis negu prekių transportavimo kaštai ir tai prekei nustatyto muito dydis.

Skiriamos tokios dempingo formos:

  • Gamybos kaštų arba užmokesčio nulemtas dempingas. Jis dar vadinamas socialiniu dempingu. Šiuo atveju dėl mažų išlaidų darbo užmokesčiui ir socialinėms reikmėms šalis gali parduoti prekes pasaulinėje rinkoje žemesnėmis kainomis negu jos varžovai.
  • Valiutinis dempingas grindžiamas nacionalinės valiutos perkamosios galios skirtumu šalies viduje ir užsienyje. Tokį dempingą skatina nacionalinės valiutos devalvavimas. Nuvertinus šalies valiutą, įmonės, kurių gamybos kaštai dideli, gali parduoti prekes tarptautinėje rinkoje mažmeninėmis kainomis negu pasaulinės kainos ir gauti didelį pelną.

Dempingas mažina laisvąją konkurenciją tarp tautų ir yra žalingas dempingines prekes perkančioms šalims. Todėl naudojami įvairūs būdai, kuriais užkertamas kelias svetimų šalių prekių dempingui šalies rinkoje arba iš viso uždraudžiama tokias prekes įvežti, arba nustatomos griežtos importo kvotos, arba taikant dempingą būdu įvežamos prekės apmokestinamos dideliais antidempinginiais muitais.

Įvaldykime finansus kartu!

Akredituoti finansinio raštingumo mokymai KIEKVIENAM! Perpraskite sudėtingą finansų pasaulį ir susikurkite nuostabią finansinę ateitį, kurios iš tiesų trokštate!

VšĮ Išmanus švietimas

Įmonės kodas: 306150166 Adresas: V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius Tel: +370 633 52220 El. paštas: info@finiq.lt

Parašykite mums!