Alternatyvieji kaštai

Ekonomikos terminų žodynas

Alternatyvieji kaštai

Termino apibūdinimas:

Išteklių naudojimo siekiant tam tikro tikslo kaštai, matuojami nauda arba pajamomis, kurios būtų gautos naudojant tuos pačius išteklius siekiant kito tikslo iš geriausių iš galimų.

Išteklių naudojimo kaštai matuojami siekiant įvertinti ne tik tiesiogines pinigines išlaidas, kurios parodomos buhalterinės apskaitos dokumentuose ir sudaro tiesioginius (eksplicitinius) kaštus, bet ir nustatyti savų išteklių, už kuriuos nereikėjo mokėti, sąnauda. Pastarosios įvertinamos didžiausia kaina, už kurią galėjo būti parduoti savi ištekliai. Šie vadinamieji netiesioginiai kaštai yra prarasta nauda, palyginus pasirinktą resursų naudojimo alternatyvą su atmesta.

Taigi jie yra susiję su resursų paskirstymu, keičiant įvairių produkcijos rūšių gamybos santykį. Bet kurios produkcijos gamybos didinimas yra neracionalus resursų paskirstymo ir panaudojimo atžvilgiu, jeigu šios produkcijos naudingumas mažesnis už alternatyvios produkcijos kaštus.

Negautos pajamos gali tekti verslininkui:

  1. Palūkanų forma, investavus savo kapitalą į alternatyvų verslą;
  2. Rentos forma, išnuomojus savo pastatus ir žemės sklypus kitam verslininkui;
  3. Atlyginimo už darbą, parsisamdžius svetimoje įmonėje atlikti tas pačias funkcijas, forma.

Įvaldykime finansus kartu!

Akredituoti finansinio raštingumo mokymai KIEKVIENAM! Perpraskite sudėtingą finansų pasaulį ir susikurkite nuostabią finansinę ateitį, kurios iš tiesų trokštate!

VšĮ Išmanus švietimas

Įmonės kodas: 306150166 Adresas: V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius Tel: +370 633 52220 El. paštas: info@finiq.lt

Parašykite mums!